Listing

(+88) 09666737373

Kha-9, Pragoti Sarani, Shazadpur, Gulshan, Dhaka -1212, Bangladesh

+880 2 988 8248

75 Gulshan Avenue, Gulshan 1, Dhaka-1212, Bangladesh

+88-02-8958131

76 Gausul Azam Avenue, Sector # 13, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh

(+8802) 966 3857, 966 4385, 967 4279, 966 5281, 966 5286

House # 02, Road # 02, Dhanmondi, Dhaka 1205, Bangladesh

09613-808080 (customer care), +880 2-8833151-60, +880 2-9863219-20, +880 2-9862370

OTOBI Centre, Plot # 12. Block # CWS(C) Gulshan South Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh